top of page

Manusutvecklande lektörstjänster

Här hittar du de tjänster som jag erbjuder som manusutvecklande lektör. Alla priser inkluderar moms. För att boka en tjänst hos mig, skicka en förfrågan via mejl för att boka tid. Längre ned finns även de allmänna villkor som gäller när du väljer att ta del av någon av mina tjänster. 

AJordan Förlag och Manusutveckling är registrerad för F-skatt och moms.

Manusutvecklande lektörsläsning

1500 kr i startavgift + 15 öre per ord. 

I tjänsten ingår förutom ett positivt och konstruktivt utlåtande på 6-10 A4-sidor, även många utförliga kommentarer i manuset som hjälper dig vidare. I tjänsten ingår även att jag svarar på frågor och funderingar som du kan ha efter att du har fått tillbaka ditt lektörsutlåtande. Utlåtandet kommer att innehålla reflektioner på texten och du får också en handlingsplan med förbättringsförslag som du kan arbeta vidare med. De förslag som kommer med utlåtandet är just bara förslag. Du bestämmer själv hur du vill arbeta vidare med ditt manus utifrån utlåtandet. 

Du skickar ditt manus enligt överenskommelse i en Wordfil, Times News Roman, storlek 12, 1.5 radavstånd.

Betalning sker via faktura senast 14 dagar efter att du har fått utlåtandet om ingen annan överenskommelse har enats om.

Förstakapitelanalys

Pris: 1800 kronor inkl. moms.

Det första kapitlet är det som ska fånga läsaren och få hen att läsa vidare. I den här tjänsten går jag igenom hur ditt första kapitel gör just det. Du får kommentarer löpande i manuset samt ett utlåtande på 2-4 A4-sidor där fokus ligger på kapitlets anslag och hur det fångar din läsare. Utlåtandet innehåller frågor som är tänkta att vägleda dig framåt i din skrivprocess.

Ditt första kapitel får innehålla max 3 500 ord (men jag är inte jättepetig om det överskrider några få ord i ett första kapitel).Du skickar ditt manus enligt överenskommelse i en Wordfil, Times New Roman, i storlek 12, 1,5 radavstånd.

Betalning sker via faktura senast 14 dagar efter att du har fått utlåtandet om ingen annan överenskommelse har enats om.

 

Omläsning av manus

12 öre per ord + moms

Nytt utlåtande på 3-6 sidor.
Kommenterar i m
anustexten på det som fungerar bra och det som kan förbättras.
Tjänsten erbjuds
endast för omläsning upp till 6 månader efter första utlåtandet. Detta för att jag ska ha din text i färskt minne.

Kortare texter/noveller

Vid läsning av kortare texter/noveller, kontakta mig och berätta lite mer om textens längd så kommer vi överens om pris och deadline tillsammans utifrån det.

 


Hur formaterar du din text innan du skickar in den?
Jag tar endast emot text i digitalt format i Word. Skicka din text i Times New Roman i 12 p och med 1,5 i radavstånd.

Konfidentialitet
Hos mig är ditt manus säkert. Jag förbinder mig att inte yppa något om ditt manus, diskutera manuset med andra eller sprida information om det du skriver vidare.

Contact Us

Thanks for submitting!

bottom of page